-

ASOCIAŢIA CULTURAL-CREŞTINĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA «TARAS ŞEVCENKO»

КУЛЬТУРНО-ХРИСТИЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ ім. «ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

duminică, 22 ianuarie 2012

ADEZIUNE
CERERE DE ADERARE
LA 
ASOCIAŢIA CULTURAL-CREŞTINĂ A UCRAINENILOR  DIN ROMÂNIA «TARAS ŞEVCENKO»
Subsemnatul(a).............................................................................................................
domiciliat   în........................... ............................str....................................................                
nr..........bl..........sc..........et..........ap..........sect/jud.............................................
născut(a) la data................în loc.............................jud......................................
solicit aderarea la Asociaţia Cultura-Creştină a Ucrainenilor din România «TARAS ŞEVCENKO». Ma oblig să respect statutul asociaţiei, de care am luat cunoştinţă, să particip la acţiunile organizate, să nu aduc prejudicii şi să sprijin toate activităţile organizate în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor acesteia.
Date de contact: tel...........................................fax...................................................
                e-mail..............................................................

Data:............................                                         Semnătura:       


Aprob:
Preşedinte                                                            

Un comentariu:

  1. Adeziunile, va rog să le trimiti pe urmatoarea adresă:

    Mihai Traista,
    str. Radu Popescu, nr.15, sect. I
    BUCUREŞTI

    RăspundețiȘtergere