-

ASOCIAŢIA CULTURAL-CREŞTINĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA «TARAS ŞEVCENKO»

КУЛЬТУРНО-ХРИСТИЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ ім. «ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

miercuri, 27 martie 2013

Seara comemorării hatmanului Ucrainei Ivan Mazepa20 martie, 19:55
În incinta Centrului Cultural și de Informare din cadrul Ambasadei Ucrainei în România a avut loc seara comemorării hatmanului Ucrainei Ivan Mazepa (1639-1709).

La eveniment au participat conducerea și membrii Uniunii Ucrainenilor din România, inclusiv activul filialei sale din București, personalul Ambasadei, cetățenii Ucrainei care locuiesc permanent sau temporar în România, reprezentanţii comunităţii române şi lucrătorii mass-media.
În cadrul evenimentului consilierul din partea comunităţii ucrainene din România la Consiliul pentru Minoritățile Naționale din cadrul Guvernul Român M.Hoschuk, a ţinut un discurs despre “Ivan Mazepa – Om. Politician. Legendă.” Membrul Uniunii Naţionale a Scriitorilor din Ucraina, membru al Uniunii Scriitorilor din România, scriitorul de origine ucraineană M.Traista, a prezentat lucrarea “Imaginea lui Ivan Mazepa în literatura română.” Alţi cercetatori ai rolului hatmanului ucrainean în istoria Ucrainei și Europei au relevat diferite aspecte legate de contribuția lui Mazepa în cultura și spiritualitate europeană.
La rândul său, ministru-consilier al Ambasadei T.Rendiuk şi-a prezentat propriile trei cărți despre Mazepa, cu accent pe legăturile politice, diplomatice, militare, culturale și religioase, cu liderii Cnezatelor Dunărene de la sfârșitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea – Moldova și Valahia medievale.
Ca răspuns la publicații corespunzătoare, una dintre care este tipărită în cinci limbi – engleză, ucraineană, poloneză, franceză, și română – a vorbit scriitoarea română de origine ucraineană S.Zabarcencu.
Pentru participanți a fost proiectat filmul documentar “Ivan Mazepa – cunoscut şi necunoscut...”.


20 березня, 19:55
У приміщенні Культурно-інформаційного центру у складі Посольства України в Румунії відбувся Вечір вшанування пам’яті гетьмана України Івана Мазепи (1639-1709 рр.).
У заході взяли участь керівництво та члени Союзу українців Румунії, у тому числі і актив його Бухарестської філії, співробітники Посольства, громадяни України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території Румунії, представники румунської громадськості та працівники ЗМІ.   
В рамках заходу радник від української громади Румунії в Раді з питань національних меншин при Уряді Румунії М.Гощук виступила з доповіддю «Іван Мазепа – Людина. Політик. Легенда». Член Національної спілки письменників України, член Спілки письменників Румунії, письменник українського походження М.Трайста представив доповідь «Образ Івана Мазепи в румунській літературі». Інші дослідники ролі українського гетьмана в історії України та Європи оприлюднили різні аспекти, пов’язані з внеском І.Мазепи в європейську культуру та духовність.
       
У свою чергу, радник-посланник Посольства Т.Рендюк презентував власні три книги про І.Мазепу з акцентом на політичні, дипломатичні, військові, культурні та релігійні зв’язки гетьмана з лідерами Придунайських князівств кінця XVII-го – початку XVIII-го століття – середньовічної Молдови та Валахії.
З відгуком на відповідні видання, одне з яких надруковано п’ятьма мовами – українською, англійською, французькою, польською та румунською – виступила румунська письменниця українського походження С.Забарченко.    
Для учасників було продемонстровано документальний фільм «Іван Мазепа – відомий та невідомий…».


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu