-

ASOCIAŢIA CULTURAL-CREŞTINĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA «TARAS ŞEVCENKO»

КУЛЬТУРНО-ХРИСТИЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ ім. «ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

marți, 7 mai 2013

Tinerii se implicã în viaţa comunitarã


„Noi circumstanţe, noi posibilităţi“


Asociaţia Cultural-Creştinã a Ucrainenilor din România „Taras Şevcenko“ a organizat la Bucureşti, în perioada 6-13 aprilie a.c., un training pentru reprezentanţii di- feritelor organizaţii ucrainene de tineret din diverse ţãri ale Uniunii Europene şi ţãrilor partenere, „Noi circumstanţe, noi oportunitãţi“, finanţat de Agenţia Naţionalã pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formãrii Profesionale (ANPCDEFP) prin programul Uniunii Europene „Tineret în acţiune“. 

        La acest proiect coordonat de Bogdan Clempuş, prim-vicepreşedinte al asociaţiei „Taras Şevcenko“ împreunã cu trainerii Miroslav Hoceac (Serbia) şi Andri Doneţ (Ucrai na), au participat 24 de tineri din Serbia, Spania, Estonia, Republica Moldova, Ucraina, Rusia şi România.


      Programul susţine activitãţile de învãţare nonformalã pentru tineri, prin finanţarea de proiecte şi vizeazã promovarea cetãţeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate si toleranţã, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţãri, promovarea cooperãrii europene si contribuţia la îmbunãtãţirea calitãþii sistemelor de susţinere a activitãţii de tineret.      „Grupul ţintã al proiectului sunt imigranţii şi minoritãţile naţionale şi sigur cã noi când ajungem în strãinãtate, la studii, la muncã sau pur şi simplu însoţind membrii familiilor noastre, ni se deschid noi circumstanţe. Aceste circumstanţe pot fi transformate în oportunitãţi dacã reuşim sã fim activi, dacã ne interesãm şi cãutãm aceste posibilitãţi. Dacã rãmânem în lumea noastrã cu anumite idei preconcepute sau cli şee, riscãm sã rãmânem izolaţi. şi aici, din pãcate, sunt multe exemple. De la aceastã idee s-a plecat şi asta am încercat sã facem cu aceşti tineri timp de 8 zile; am încercat sã identificãm oportunitãţi şi po si bilitãţi sã fim mai activi în societa tea în care trãim“, ne-a de cla rat Bogdan Clempuş.De asemenea, Andri Doneţ a spus în interviul realizat de Vasile Captaru pentru Radio România Inter naţional: „Este un proiect pentru tinerii imigranţi din diverse ţãri. Scopul proiectului este ca aceşti tineri imigranţi sã devinã mai activi în noile lor comunitãţi, astfel ca ei sã nu fie doar nişte observatori pasivi a ceea ce se întâmplã în noile lor case, ci sã participe şi sã influenţeze într-o anumitã mãsurã politica pentru tineret în ţara lor de adopţie, sã fie în stare sã stabileascã noi contacte, sã colaboreze cu tineri de aceeaşi vârstã din alte ţãri şi sã aibã capacitatea sã scrie şi sã deruleze proiecte internaţionale de tineret (…). 


Noi analizãm tema educaţiei şi a comunicãrii interculturale şi îi învã ţãm pe tineri cum se pot adapta mai bine, cum pot cunoaşte mai bine cultura noii ţãri în care trã iesc, astfel ca ei sã poatã funcţiona şi comunica în noul mediu cultural. În plus, le arãtãm cum pot deve ni activi, ce activitãţi pot derula pentru a influenţa într-o oarecare mãsurã situaţia sau pentru a se ajuta singuri“.


Participanţii la proiect s-au întâlnit cu preşedintele filialei Bucureşti a UUR, dna Iaroslava Colotelo, ministrul-consilier al Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, Teofil Rendiuk, şi cu deputatul minoritãţii ucrainene Ion Marocico, de asemenea, au vizitat Parlamentul României, Muzeul Satului şi au depus flori la bustul poetului Taras Şevcenko.

Mihai- Hafia TRAISTANiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu