-

ASOCIAŢIA CULTURAL-CREŞTINĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA «TARAS ŞEVCENKO»

КУЛЬТУРНО-ХРИСТИЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ ім. «ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

joi, 2 februarie 2012

93-a aniversare de la proclamarea Actului de Unire a Republicii Populare Ucrainene şi a Republicii Populare Ucrainene de Vest.


În fiecare an pe de 22 ianuarie Ucraina sărbătoreşte aniversarea de la proclamarea Actului de Unire a Republicii Populare Ucrainene şi a Republicii Populare Ucrainene de Vest. Anul acesta a sărbătorit ce de-a 93-a aniversare. Această zi a intrat pentru totdeauna  în istoria Ucrainei ca o sărbătoare naţională de importanţă înaltă - Ziua Unificării a Ucrainei. 
Tocmai în acea zi de 22 ianuare 1919 la Kiev a fost aprobată hotărărea privind unificarea celor două părţi ale popurului ucrainean: Actul Unirii a Republicii Populare Ucrainiene şi a Republicii Populare Ucrainiene de Vest. Aşadar, bazându-se pe voinţa ambelor părţi ale poporului ucrainean, luând în consideraţie aspectele istorice, politice, spirituale, juridice ale acestui proces îndelungat şi dureros, s-a format Statul ucrainean unic.
După cum se cunoaşte, atunci poporul ucrainean nu a reuşit să-şi realizeze şansa sa istorică, dar acţiunea de unificare din 1919 a lăsat urme profunde în memoria istorică a poporului ucrainean. Dovadă a acestui fapt a devenit Referendumul Naţional de la 1 decembrie 1991 prin care peste 90% de cetăţeni ucraineni a susţinut Actul Proclamării Independenţei Ucrainei.
Aniversarea Zilei Unificării a Ucrainei, comemorarea creatorilor a Actului Unirii reprezintă nu numai necesitatea socială dar şi obligaţiile morale de a păstra memoria nenumăratelor victime, aduse de poporul ucrainean în lupta pentru independenţă, unificare, statalitate.
Cu prilejul Zilei Unificării a Ucrainei la Centrul Cultural şi de Informare din cadrul Ambasadei Ucraineî în România a avut loc o masă rotundă pe această temă, la care au fost prezenţi Doamna Iaroslava Colotelo, de la Ministerul Culturi şi Cultelor, preşedintele Asociaţiei Cultural-Creştine a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko», scriitorul Mihai Traista,  redactorul şef al publicaţiei «Ukrainskzi visnec», scriitorul Mihai Mihailiuc, jurnalistul Bogdan Clrempuş şi alţii. Deasemenea a deshisă expoziţia tematică cu documentele arhive, publicaţii din vremuri respective, textele documentelor privind procesul de unificare, printre care Actul de Unire a Republicii Populare Ucrainene şi a Republicii Populare Ucrainene de Vest şi alte. Expoziţia va fi deschisă din 20 până la 27 ianuarie a.c.
M H T

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu